Αποδόθηκε τιμητική πλακέτα στις 5/11/18 στον κύριο Ψωμαδέρη για τη συμβολή του στον ιατρικό τουρισμό και την προώθηση των ιατρικών υπηρεσιών της χώρας μας στο εξωτερικό από την MED Professionals, στο ξενοδοχείο “Ηλέκτρα”.